http://ii-bank.com.ua/about/accounting/g2009/Zvit3kvartal/Primitka1

Примечание "Обязательства банка, которые учитываются на внебалансовых счетах"

Відкрите Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"

за ІІІ квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1
2
3
4
5
1
Гарантії, що надані
17 002
-
+17002
2
Зобов'язання з кредитування, які надані банкам
-
-
-
3
Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам
525 739
33 251
+492 488
4
Надана застава
5 827
15 742
-9 915

" 30 " жовтня 2009 року
Голова Правління          К.А. Людвик
Колісник Р.А.
Тел. 3517906
Головний бухгалтер      Р.А. Колісник