http://ii-bank.com.ua/about/accounting/g2009/Zvit1kvartal/Primitka1

Примечание "Обязательства банка, которые учитываются на внебалансовых счетах"

Відкрите Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"

за І квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1
2
3
4
5
1
Гарантії, що надані
7 598
-
+7 598
2
Зобов'язання з кредитування, які надані банкам
-
-
0
3
Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам
42 346
33 251
+9 095
4
Надана застава
-
15 743
-15 743

" 15 " квітня 2009 року
Заст. Голови Правління              С.І. Принада
Виконавець:
В.О. Півторацька
Тел. 495-81-06
Заст. Головного бухгалтера      В.О. Півторацька