Кредитный калькулятор


Основные параметры [обязательно]

Дополнительные параметры [необязательно]
Общие расходы по кредиту Реальная годовая процентная ставка Общая стоимость кредита для клиента
* Загальні витрати за споживчим кредитом - витрати позичальника, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб.
** Реальна річна процентна ставка - це показник повної вартості кредиту, який включає в себе всі грошові операції, пов'язані з обслуговуванням, оформленням і супроводом кредитного договору на весь строк його дії. Визначається як загальні витрати за кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту.
*** Загальна вартість кредиту для клієнта - сума загального розміру кредиту (сума кредиту) та загальних витрат за споживчим кредитом.
Обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базуються на припущенні, що кредитний договір (договір про споживчий кредит) залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а банк і позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в кредитному договорі. Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії кредитного договору (договір про споживчий кредит).
При погашенні кредиту рівними частинами плата за користування кредитом нараховується за період включно з 01-го числа по останній календарний день поточного місяця, виходячи із календарної кількості днів користування кредитом і суми заборгованості за кредитом. При розрахунку процентів використовується фактична кількість днів у році (365/366).
При погашенні кредиту ануїтетним платежем плата за користування кредитом нараховується за період включно з 01-го числа по останній календарний день поточного місяця, виходячи із календарної кількості днів користування кредитом і суми заборгованості за кредитом. При розрахунку процентів використовується кількість днів у році – 360 днів, в календарному місяці 30 днів.

Увага! Графік погашення за споживчим кредитом містить інформацію про суму платежу за розрахунковий період (місяць). Цей Графік має довідковий характер та суми розрахунку є орієнтовними.