Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян
Знай свої права


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Примітка. Окремі показники діяльності банку за ІІІ квартал 2014 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Примітка. Окремі показники діяльності банку за ІІІ квартал 2014 року

Рядок
Найменування статті
На звітну дату
Нормативні показники
1
2
3
4
1
Регулятивний капітал банку (тис. грн.)
246083
120000
2
Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)
15,61
не менше 10%
3
Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)
9,44
не менше 9%
4
Поточна ліквідність (%)
87,48
не менше 40%
5
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)
22,93
не більше 25%
6
Великі кредитні ризики (%)
433,90
не більше 800%
7
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)
1,23
не більше 5%
8
Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)
2,86
не більше 30%
9
Рентабельність активів (%)
0,75
х
10
Кредитні операції, що класифіковані за І категорією якості (тис. грн.)
287508
х
10.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
75
х
11
Кредитні операції, що класифіковані за ІІ категорією якості (тис. грн.)
1162500
х
11.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
13669
х
12
Кредитні операції, що класифіковані за ІІІ категорією якості (тис. грн.)
310077
х
12.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
4785
х
13
Кредитні операції, що класифіковані за ІV категорією якості (тис. грн.)
160606
х
13.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
48707
х
14
Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)
35682
х
14.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
27756
х
15
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)
118,21
х
16
Сума сплачених дивідендів за рік на одну:
-
х
16.1
Просту акцію
-
х
16.2
Привілейовану акцію
-
х
17
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку
Назва учасника
Код країни
Пряма участь %
Опосередкована участь %
Загальний % у статутному капіталі
ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітел"
804
50,0826
0,0000
50,0826
Кононенко Ігор Віталійович
804
14,9234
0,0165
14,9399
Порошенко Петро Олексійович
804
9,9174
50,0826
60,0000

Затверджено до випуску та підписано


" 13 " жовтня 2014 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 13.10.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,290 26,420
  EUR 30,300 30,700
  GBP 35,300 36,200
  CHF 27,400 28,700
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,3490
  EUR 30,4265
  GBP 35,8939
  CHF 28,3460
  RUR 0,3666
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв