Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян
Знай свої права


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Примітка. Потенційні зобов'язання банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Примітка. Потенційні зобов'язання банку

Інформація щодо подій, що відбулися за станом на кінець дня 30 червня 2014 року, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає визначенню зобов'язання, є наступною:
а) розгляд справ у суді.
Станом на кінець звітного періоду, а саме на кінець дня 30.06.2014 р., претензії та/або вимоги фінансового характеру, що є предметом розгляду в судах, до Банку не пред’являлись, а тому Банк не має відповідних непередбачених зобов’язань.
б) потенційні податкові зобов'язання.
Податкове законодавство України є складним в правовій системі України та визначається своєю нестабільністю. Неоднозначне тлумачення вимог окремих положень Податкового Кодексу з боку податкових органів не виключає можливості судових спорів в майбутньому. Разом із тим, політика Банку по веденню податкового обліку спрямована на дотримання принципів обережності та обачливості. В зв’язку з чим Банк не передбачає ризиків, пов’язаних з виникненням потенційних податкових зобов’язань, та станом на кінець звітного періоду не здійснює оцінку їх фінансового впливу на фінансовий стан Банку.
в) зобов'язання за капітальними інвестиціями.
Станом на кінець звітного періоду у Банку були відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані із придбанням основних засобів та нематеріальних активів.
г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
До 1 року
-
-
2
Від 1 до 5 років
-
-
3
Понад 5 років
-
-
4
Усього
-
-

Таблиця 1 не заповнюється в зв’язку з відсутністю у Банку договорів оренди, яка класифікується як невідмовна згідно МСБО 17.

ґ) дотримання особливих вимог.
Особливі вимоги щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами до Банку не висувалися.
д) зобов'язання з кредитування.
Зобов’язання з кредитування (у т.ч. в рамках невикористаних кредитних ліній), що обліковувались станом на кінець звітного періоду, не є непередбаченими за своєю суттю. Вони носять відкличний характер, Банк за ними ризику не несе. За експортними акредитивами Банк не має зобов’язань із кредитування.

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
Зобов'язання з кредитування, що надані
11495
26922
2
Невикористані кредитні лінії
232212
241582
3
Експортні акредитиви
1751
5759
4
Імпортні акредитиви
-
-
5
Гарантії видані
18569
23588
6
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням
(93)
(35)
7
Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву
263934
297816

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
Гривня
138523
179482
2
Долар США
108772
102523
3
Євро
7356
9319
4
Інші
9283
6492
5
Усього
263934
297816

У Банку відсутні:
частки в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами;
непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії.

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання
активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання
1
2
3
4
5
6
1
Торгові цінні папери
-
-
-
-
2
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
-
-
3
Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-
-
-
4
Інвестиційна нерухомість
-
-
-
-
5
Основні засоби
-
-
-
-
6
Інші
17735
18225
-
-
7
Усього
17735
18225
-
-
В даних рядку 6 «Інші» наведено суму майнових прав, за операціями з похідними фінансовими інструментами за звітний період.
Дані, що зазначені в колонці «Забезпечене зобов’язання», не включають в себе суму нарахованих процентів за фінансовим зобов’язанням.
Дані за попередній період відсутні.

Затверджено до випуску та підписано


" 14 " липня 2014 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 13.10.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,290 26,420
  EUR 30,300 30,700
  GBP 35,300 36,200
  CHF 27,400 28,700
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,3490
  EUR 30,4265
  GBP 35,8939
  CHF 28,3460
  RUR 0,3666
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв