Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян
Знай свої права


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про фінансові результати

Публічне акціонерне товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16

Звіт про фінансові результати

за ІІІ квартал 2011 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату кварталу
поточного року
попереднього фінансового року
1
2
3
4

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
17 080
20 831

1.1

Процентні доходи
71 857
49 452

1.2

Процентні витрати
(54 777)
(28 621)

2

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
11 091
6 353

2.1

Комісійні доходи
13 477
8 369

2.2

Комісійні витрати
(2 386)
(2 016)

3

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
(125)
(695)

4

Результат від операцій з хеджування
-
-

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-
57

6

Результат від торгівлі іноземною валютою
3 003
2 505

7

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-

8

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-

9

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-
-

10

Результат від переоцінки іноземної валюти
(246)
(376)

11

Резерви під заборгованість за кредитами
2 254
(7 513)

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
(23)
136

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-

15

Резерви за зобов’язаннями
38
1

16

Інші операційні доходи
768
197

17

Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості
-
-

18

Адміністративні та інші операційні витрати
(29 083)
(20 936)

19

Результат від участі в капіталі
-
-

19.1

Дохід від участі в капіталі
-
-

19.2

Втрати від участі в капіталі
-
-

20

Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу
-
-

21

Прибуток/(Збиток) до оподаткування
4 757
560

22

Витрати на податок на прибуток
(513)
(71)

23

Прибуток/(Збиток) після оподаткування
4 244
489

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу
-
-

25

Чистий прибуток/(збиток) банку
4 244
489

" 11 " жовтня 2011 року
Голова Правління          К.А. Людвик
Колісник Р.А.
Тел. 3517906
Головний бухгалтер      Р.А. Колісник
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 13.10.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,290 26,420
  EUR 30,300 30,700
  GBP 35,300 36,200
  CHF 27,400 28,700
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,3490
  EUR 30,4265
  GBP 35,8939
  CHF 28,3460
  RUR 0,3666
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв