Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Корпоративна документація
Загальні збори акціонерів
Особлива інформація
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян
Знай свої права


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Загальні збори акціонерів від 10.04.2013

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (місцезнаходження: м.Київ, вул. Лаврська,16) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2013 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-а, 4 поверх, зал засідань (б/н).

Порядок денний:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Про розгляд звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
5. Про розгляд висновків аудиторської фірми за наслідками перевірки фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в 2012р.
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2012 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
8. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
9. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
10. Про внесення змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
11. Призначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому надаються повноваження щодо:
- персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;
- проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.
12. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
13. Про затвердження змін і доповнень до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 10 квітня 2013 року з 10 год. 30 хв. до 11 години 00 хв. за адресою проведення Загальних зборів акціонерів.

Для участі у Загальних зборах акціонерів товариства, акціонер повинен мати паспорт, а представник акціонера – паспорт та довіреність з правом представляти інтереси акціонера на Загальних зборах акціонерів, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, є 04 квітня 2013 року (24 година).

Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами можливе до 09 квітня 2013 року (включно), в робочі дні, з 09-00 год. до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00-14-00 год.) за адресою місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»: м.Київ, 01015, вул. Лаврська,16, відділ кастодіальних послуг, відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів Л.Лисиця, тел. для довідок : 351 79 19, 351 79 00.

В день проведення Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
1572592
1802259
Основні засоби
8708
10168
Вкладення в цінні папери (в усіх портфелях)
107300
202140
Кредити, що надані юридичним і фізичним особам
807801
625076
Кошти в інших банках
446883
752651
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку
179758
201202
Нерозподілений прибуток минулих років
21
2530
Власний капітал
111290
100421
Статутний капітал
99825
90750
Кошти клієнтів
1273057
1430782
Кошти банків
79267
196185
Чистий прибуток (збиток)
10854
6912
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.)
90300
75750
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
180
136
* Дані за звітний період наведені зі звітності станом на 31 грудня 2012р. Статті фінансових активів представлені за вирахуванням резервів.

Правління

 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 06.12.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 27,300 27,470
  EUR 30,550 31,200
  GBP 34,800 36,600
  CHF 27,700 30,100
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 27,2981
  EUR 30,8277
  GBP 36,2464
  CHF 29,6751
  RUR 0,3713
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв