Про Банк
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян
Знай свої права


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Захист персональних даних

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на виконання вимог законодавства України повідомляє про застосований в Банку порядок обробки та захисту персональних даних та про права суб’єктів персональних даних.

АТ «МІБ» (надалі – Банк) забезпечує обробку та захист персональних даних з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших законів та нормативно - правових актів України.

Метою обробки персональних даних є:
 • забезпечення реалізації трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку відповідно до КЗпП України, Податкового кодексу України, Законів України «Про оплату праці» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Статуту АТ «МІБ»;
 • забезпечення реалізації правових відносин у сфері надання банківських послуг згідно з наданими Національним банком України ліцензією, дозволом та іншими видами діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», Правил (умов) діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами (затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 року №1449), Статуту АТ «МІБ»;
 • забезпечення та ведення господарської діяльності Банку відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Статуту Банку.

  • Забезпечення захисту персональних даних:
   Банк забезпечує захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про банки і банківську діяльність», внутрішніх положень з питань захисту персональних даних.

   Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних забезпечується відповідно ло вимог законодавства (ст.2 Закону України «Про захист персональних даних») - Уповноваженим Верховної Ради з прав людини (Адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8 www.ombudsman.gov.ua) та судами.

   З питань доступу до персональних даних та захисту персональних даних в Банку - Начальник відділу інформаційно-технічної безпеки Тараненко Костянтин Григорович Konstantin.Taranenko@ii-bank.com.ua Адреса: м. Київ, вул.Лаврська, 16

   Права фізичних осіб - суб’єктів персональних даних (ст.8 Закону України «Про захист персональних даних)
   • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   • на доступ до своїх персональних даних;
   • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   • пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
   • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   • відкликати згоду на обробку персональних даних;
   • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
   Загальні вимоги до обробки персональних даних:
   • Підставами виникнення права на обробку персональних даних є письмова згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, надана Банку відповідно до вимог законодавства України або у іншій формі, що дає змогу зробити висновок про її надання.
   • Згода, що складається у письмовій формі у вигляді заяви суб'єкта персональних даних, підписується суб'єктом персональних даних та зберігається у Банку протягом всього часу обробки персональних даних вказаного суб'єкта персональних даних.Також згода може надаватися шляхом включення відповідного пункту у договір (в тому числі в анкету, опитувальний лист тощо).
   • Володілець персональних даних надає суб'єкту персональних даних у письмовій формі інформацію про мету обробки персональних даних до моменту отримання згоди від суб'єкта персональних даних.
   • Володілець персональних даних зберігає персональні дані у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством.
   Порядок доступу до персональних даних:
   • Порядок доступу третіх осіб до персональних даних визначається умовами письмової згоди суб'єкта персональних даних, наданої Банку як володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
   • Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо вона відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та/або неспроможна їх забезпечити.
   • Отримання персональних даних третьою особою здійснюється на підставі запиту щодо доступу до персональних даних, у якому має бути зазначено:
   • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) i реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);
   • найменування, місцезнаходження юридичної особи (фактична адреса), яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);
   • прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати суб'єкта персональних даних (фізичну особу), стосовно якої робиться запит;
   • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця цієї бази;
   • перелік персональних даних, що запитуються;
   • мета та/або правові підстави для запиту.
   Зберігання персональних даних:
   Бази персональних даних зберігаються у Банку протягом усього часу ведення господарської діяльності або до моменту знищення ycix персональних даних, включених до відповідної бази персональних даних, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

   Нормативна база:
   Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297 – VI зі змінами та доповненнями; Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006року №267 зі змінами та доповненнями.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 13.10.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,290 26,420
  EUR 30,300 30,700
  GBP 35,300 36,200
  CHF 27,400 28,700
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,3490
  EUR 30,4265
  GBP 35,8939
  CHF 28,3460
  RUR 0,3666
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв