Про Банк
Послуги
Корпоративним клієнтам
Приватним клієнтам
Управління грошовими коштами
Депозити фізичним особам
Гарантії
Кредити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів
Платіжні картки
Пам'ятні та ювілейні монети
Грошові перекази
Банківські метали
Конверсія валюти
Миттєвий переказ з картки на картку
Оплата комунальних послуг
Преміальні послуги і знижки Visa
Банкам та фінансовим інститутам
Обслуговування пенсійних рахунків
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Кредити фізичним особам

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» пропонує можливість кредитування в національній валюті в залежності від індивідуальних вимог Клієнтів.
Умови кредитування в АТ «МІБ» абсолютно прозорі, відсутні комісії за дострокове погашення кредиту та приховані платежі.
АТ «МІБ» (далі – Кредитодавець) укладає договори про споживчий кредит у відповідності до вимог Закону України «Про споживче кредитування» №1734-VIII від 15.11.2016 року, який визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування.
Споживчий кредит – це грошові кошти, що надаються Споживачу (Позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
Перед укладенням договору про споживчий кредит Споживач (Позичальник) має самостійно ознайомитись з інформацією про наявні та можливі схеми кредитування у Кредитодавця які розміщуються або у приміщеннях, де здійснюється обслуговування клієнтів, або офіційному сайті Банку: www.ii-bank.com.ua.
До укладення договору про споживчий кредит Споживач (Позичальник) ознайомлюється з інформацією, яка необхідна для порівняння різних пропозицій Кредитодавця, що дозволить Споживачу (Позичальнику) вірно оцінити всі переваги та ризики укладення такого договору, подальші затрати по договору, які понесе Споживач (Позичальник), з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору. Така інформація в АТ «МІБ» надається Споживачу (Позичальнику) під підпис за спеціальною формою - «Паспорт споживчого кредиту» яка включає відомості визначені ч. 3 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування».
АТ «МІБ» не співпрацює з Кредитними посередниками та надає споживчі кредити без участі кредитних брокерів або кредитних агентів.
На сьогоднішній день Банк пропонує наступні види кредитування фізичних осіб:

Споживче кредитування
Кредит надається готівкою (через касу Банку) або безготівково, шляхом перерахування коштів з позичкового рахунку на банківський (поточний) рахунок Позичальника в АТ «МІБ». Умови та термін кредитування визначаються Банком з урахуванням потреб та фінансового стану Позичальника, цільового призначення кредиту. Обов'язковими умовами надання кредитних коштів є надання застави (коефіцієнт покриття кредиту заставою: від 200% процентів), порука третіх осіб, наявність офіційних джерел погашення кредиту та процентів.
Кредити надаються на умовах щомісячного погашення кредиту та процентів. При погашенні кредиту Банк може використовувати як ануітетну форму погашення, так і платежі рівними частинами.
Споживчі кредити дозволяють Позичальнику отримати грошові кошти для задоволення виключно особистих потреб.
Основні переваги:
  • відсутність щомісячних комісій;
  • фіксована процентна ставка на весь строк кредитування.
У випадку надання в забезпечення по кредиту майнових прав на грошові депозити, розміщені в АТ «МІБ», максимальний розмір кредиту обмежується розміром банківського вкладу (депозиту): не більше суми депозиту, зменшеної на суму процентів за Кредитом за один місяць кредитування (кредит та депозит в одній валюті). Максимальний строк кредиту відповідає терміну розміщення коштів на депозитному рахунку: на один день менший за строк дії договору банківського вкладу (депозиту).
Кредит дозволяє Позичальнику отримати грошові кошти для покриття витрат на власні поточні потреби, уникаючи дострокового розірвання депозитного вкладу з втратою процентів. Перевагою цих кредитів є спрощена процедура кредитування, оперативність прийняття рішення (до 1 дня).

Іпотечне кредитування
Іпотечний кредит надається в національній валюті для придбання нерухомого майна. Розмір кредиту, строк користування, графік погашення боргу визначаються, виходячи з потреб Позичальника, з урахуванням його кредитоспроможності, фінансового стану, цільового призначення, наявності забезпечення та інших індивідуальних особливостей кредитного проекту.
Кредити надаються лише на умовах щомісячного погашення кредиту та процентів. При погашенні кредиту Банк може використовувати як ануітетну форму погашення, так і платежі рівними частинами.
Обов'язковими умовами надання коштів є нотаріальне посвідчення договору застави (коефіцієнт покриття кредиту заставою: від 100% процентів), порука третіх осіб, страхування нерухомості, страхування життя Позичальника, наявність офіційних джерел погашення кредиту та процентів.

Кредити на купівлю АВТО
Кредити на купівлю нових транспортних засобів
Позичальник в залежності від своїх фінансових можливостей може обрати будь-яку кредитну програму, розмір процентної ставки за якою відрізняється в залежності від суми авансового внеску власними коштами Позичальника та строку кредитування. Чим менше строк дії кредитного договору, тим нижче процентна ставка за кредитом.
Кредитні кошти в безготівковій формі зараховуються на поточний рахунок Позичальника з подальшим перерахуванням на банківський рахунок продавця транспортного засобу. Кредити надаються лише на умовах щомісячного погашення кредиту та процентів.
При погашенні кредиту Банк може використовувати як ануітетну форму погашення, так і платежі рівними частинами.
Ануітетна форма платежів - це форма внесення коштів на погашення заборгованості за кредитом єдиним платежем. Ануітетна форма застосовується у випадку, коли Позичальник щомісяця сплачує однакову суму, частина якої йде на погашення кредиту, а інша частина — на сплату процентів. Ця форма погашення заборгованості дуже зручна, оскільки дозволяє зменшити навантаження на сімейний бюджет на початку погашення кредиту та планувати щомісячні видатки на весь строк кредитування.
Обов'язковими умовами надання кредиту є нотаріальне посвідчення договору застави транспортного засобу, страхування за програмою «повне КАСКО», наявність офіційних джерел погашення кредиту та процентів.

Кредити на купівлю транспортних засобів, що були у використанні
Банк надає кредити на придбання транспортного засобу іноземного виробництва, що був у використанні не більш ніж на 3 роки. Кредити надаються лише на умовах щомісячного погашення кредиту та процентів. Максимальний розмір кредиту на одного Позичальника – 100.000,00 (Сто тисяч) гривень 00 коп., але не більше 50% від ринкової вартості транспортного засобу (з ПДВ). Авансовий внесок Позичальника власними коштами не менше 30% від ринкової вартості транспортного засобу (з ПДВ). При погашенні кредиту Банк використовує ануітетну форму погашення.
Основні переваги:
  • відсутність щомісячних комісій;
  • фіксована процентна ставка на весь строк кредитування.
Таким чином, автокредитування стає більш доступним для людей, які бажають придбати автомобіль, не маючи повної суми його вартості. Кредит дозволяє Позичальнику при мінімальному авансовому внеску отримати необхідну суму на придбання транспортного засобу.

Відклична відновлювальна кредитна лінія фізичним особам за зарплатними платіжними картками VISA International
Відклична відновлювальна кредитна лінія надається Позичальнику в національній валюті однією або кількома частинами з дати укладення Кредитного договору протягом строку Кредиту, шляхом перерахування кредитних коштів Банком з позичкового рахунку на поточний рахунок, відкритий для здійснення операцій з використанням платіжної картки VISA – кредит під ліквідну заставу, прийнятну для Банку на будь-які цілі.
Максимальний розмір Кредиту на одного Позичальника встановлюється:
  • в сумі, яка не перевищує однократного розміру чистого місячного доходу працівника після оподаткування, розрахованого як середнє значення за останні 6 місяців, що передують даті прийняття рішення про надання Кредиту.
Погашення нарахованих процентів: щомісячно в автоматичному режимі за рахунок надходжень на платіжну картку VISA заробітної плати або власних коштів. Забезпеченням виступає порука третіх осіб: дружини/чоловіка - обов’язково; роботодавця, іншої платоспроможної особи – у разі потреби. Відклична відновлювальна кредитна лінія дозволяє Позичальнику здійснювати без попереднього погодження з Банком видаткові операції за власною карткою на необхідну суму в межах ліміту, сплачуючи процент лише за фактично витрачені кошти.

Відклична відновлювальна кредитна лінія фізичним особам за пенсійними платіжними картками VISA International
Відклична відновлювальна кредитна лінія надається Позичальнику в національній валюті однією або кількома частинами з дати укладення Кредитного договору протягом строку Кредиту, шляхом перерахування їх Банком з позичкового рахунку на поточний рахунок, відкритий для здійснення операцій з використанням платіжної картки VISA – кредит під ліквідну заставу, прийнятну для Банку на будь-які цілі.
Максимальний розмір Кредиту на одного Позичальника встановлюється:
  • в сумі, яка не перевищує однократного місячного зарахування пенсії на платіжну картку VISA, розрахованого як середнє значення за останні 6 місяців, що передують даті прийняття рішення про надання Кредиту.
Погашення нарахованих процентів: щомісячно в автоматичному режимі за рахунок надходжень пенсії на платіжну картку VISA або власних коштів. Забезпеченням виступає порука третіх осіб: дружини/чоловіка - обов’язково, іншої платоспроможної особи – у разі потреби. Відклична відновлювальна кредитна лінія дозволяє Позичальнику здійснювати без попереднього погодження з Банком видаткові операції за власною карткою на необхідну суму в межах ліміту, сплачуючи процент лише за фактично витрачені кошти.

Рішення про надання кредиту приймається з урахуванням фінансово-майнового становища Позичальника, його клієнтської та кредитної історії, інформації про доходи та ділової репутації, достатності та ліквідності забезпечення повернення кредиту.

Для отримання детальної інформації щодо умов кредитування Ви можете звернутись до відділу кредитування фізичних осіб ГО Банку чи до відділень АТ «МІБ».

Сучасне банківське законодавство зобов’язує банки України співпрацювати з інформаційними бюро, що накопичують інформацію про кредитні операції банків. Це - бюро кредитних історій. На виконання вимог Національного банку України АТ «МІБ» уклало договір з Першим Всеукраїнським Бюро Кредитних Історій. Укладений договір дозволяє Банку обмінюватися інформацією з ПВБКІ за кредитними операціями, що несуть в собі певний кредитний ризик.

 

Дрездова Наталія Дмитрівна
Начальник відділу кредитування фізичних осіб
Тел.:     0 44 351 79 36
0 44 593 74 99 (вн. 1136)
Факс:   0 44 351 79 37
Email:   Natalya.Drezdova@ii-bank.com.ua

Попович Олена Ігорівна
Провідний фахівець відділу кредитування фізичних осіб
Тел.:     0 44 351 79 34
0 44 593 74 99 (вн. 1134)
Факс:   0 44 351 79 37
Email:   Olena.Popovich@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 14.08.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 27,300 27,450
  EUR 32,000 32,550
  GBP 34,000 36,050
  CHF 28,000 30,200
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 27,4083
  EUR 32,4185
  GBP 35,8747
  CHF 30,0727
  RUR 0,3720
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв