Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Примітка. Окремі показники діяльності банку за ІІІ квартал 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Примітка. Окремі показники діяльності банку за ІІІ квартал 2015 року

(тис.грн.1)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату
Нормативні показники
1
2
3
4
1
Регулятивний капітал банку
271141
120000
2
Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)
10,96
не менше 10%
3
Поточна ліквідність (%)
100,57
не менше 40%
4
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)
29,82
не більше 25%
5
Великі кредитні ризики (%)
636,03
не більше 800%
6
Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (%)
4,76
не більше 25%
7
Кредитні операції, що класифіковані за І категорією якості
286816
х
7.1
Сформований резерв за такими операціями
85
х
8
Кредитні операції, що класифіковані за ІІ категорією якості
1568393
х
8.1
Сформований резерв за такими операціями
29259
х
9
Кредитні операції, що класифіковані за ІІІ категорією якості
752264
х
9.1
Сформований резерв за такими операціями
112263
х
10
Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості
73867
х
10.1
Сформований резерв за такими операціями
57517
х
11
Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості
52629
х
11.1
Сформований резерв за такими операціями
52629
х
12
Рентабельність активів (%)
0,48
х
13
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)
172,72
х
14
Сума сплачених дивідендів за рік на одну:
-
х
14.1
Просту акцію
-
х
14.2
Привілейовану акцію
-
х
15
Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією “A” (сільське господарство), “B” – “E” (промисловість), “F” (будівництво)
662729
х
16
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку
Назва учасника
Код країни
Пряма участь %
Опосередкована участь %
Загальний % у статутному капіталі
ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітел"
804
50,0826
0,0000
50,0826
Кононенко Ігор Віталійович
804
14,9234
0,0165
14,9399
Порошенко Петро Олексійович
804
9,9174
50,0826
60,0000
1Інформація у звітному файлі 7А «Окремі показники діяльності банку» подається у копійках

Затверджено до випуску та підписано


" 15 " жовтня 2015 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 09.07.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,850 27,050
  EUR 30,100 30,700
  GBP 32,800 34,150
  CHF 26,800 28,850
  RUR 0,310 0,390
  НБУ
  USD 26,9514
  EUR 30,4295
  GBP 33,8321
  CHF 28,6321
  RUR 0,3783
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв