Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Примітка. Потенційні зобов'язання банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Примітка. Потенційні зобов'язання банку

Інформація щодо подій, що відбулися за станом на кінець дня 30 червня 2015 року, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає визначенню зобов'язання, є наступною:
а) розгляд справ у суді.
Станом на кінець звітного періоду, а саме на кінець дня 30.06.2015, нові претензії та/або вимоги фінансового характеру, що є предметом розгляду в судах, до Банку не пред’являлись, а тому Банк не має відповідних непередбачених зобов’язань, за винятком поданого раніше фізичною особою позову "про стягнення неправомірно списаних грошових коштів з платіжної картки та відшкодування моральної шкоди" у сумі 92170,33 (вказано з урахуванням збільшення суми позовних вимог).
б) потенційні податкові зобов'язання.
Податкове законодавство України є складним в правовій системі України та визначається своєю нестабільністю. Неоднозначне тлумачення вимог окремих положень Податкового Кодексу з боку податкових органів не виключає можливості судових спорів в майбутньому. Разом із тим, політика Банку по веденню податкового обліку спрямована на дотримання принципів обережності та обачливості. В зв’язку з чим Банк не передбачає ризиків, пов’язаних з виникненням потенційних податкових зобов’язань, та станом на кінець звітного періоду не здійснює оцінку їх фінансового впливу на фінансовий стан Банку.
в) зобов'язання за капітальними інвестиціями.
Станом на кінець звітного періоду у Банку були відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані із придбанням основних засобів та нематеріальних активів.
г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
До 1 року
-
-
2
Від 1 до 5 років
-
-
3
Понад 5 років
-
-
4
Усього
-
-

Таблиця 1 не заповнюється в зв’язку з відсутністю у Банку договорів оренди, яка класифікується як невідмовна згідно МСБО 17.

ґ) дотримання особливих вимог.
Особливі вимоги щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами до Банку не висувалися.
д) зобов'язання з кредитування.
Зобов’язання з кредитування (у т.ч. в рамках невикористаних кредитних ліній), що обліковувались станом на кінець звітного періоду, не є непередбаченими за своєю суттю. Вони носять відкличний характер, Банк за ними ризику не несе. За експортними акредитивами Банк не має зобов’язань із кредитування.

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
Зобов'язання з кредитування, що надані
16425
20866
2
Невикористані кредитні лінії
198203
274939
3
Експортні акредитиви
362
70
4
Імпортні акредитиви
-
-
5
Гарантії видані
40249
18805
6
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням
(361)
(116)
7
Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву
254878
314564

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
Гривня
168111
194235
2
Долар США
42901
106545
3
Євро
43866
10754
4
Інші
-
3030
5
Усього
254878
314564

У Банку відсутні:
частки в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами;
непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії.

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання
активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання
1
2
3
4
5
6
1
Торгові цінні папери
5850
25101
5850
20598
2
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
-
-
3
Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-
-
-
4
Інвестиційна нерухомість
-
-
-
-
5
Основні засоби
-
-
-
-
6
Інші
-
-
-
-
7
Усього
5850
25101
5850
20598
У рядку 1 «Торгові цінні папери» наведено дані за операцією з надання Банком застави відповідно до Договору застави облігацій. У колонці «Забезпечене зобов’язання» Банком відображені зобов’язання Німецько-Українського фонду (далі – НУФ) перед Банком з кредитування (позабалансовий рахунок 9111). Станом на звітні дати Банк не мав кредитної заборгованості перед НУФ.

Затверджено до випуску та підписано


" 15 " липня 2015 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 05.03.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 27,600 27,800
  EUR 32,800 33,450
  GBP 38,000 39,000
  CHF 29,600 30,600
  RUR 0,310 0,390
  НБУ
  USD 27,7564
  EUR 33,4062
  GBP 38,7160
  CHF 30,0475
  RUR 0,3766
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв