Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Примітка. Потенційні зобов'язання банку

Публічне акціонерне товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"


Примітка. Потенційні зобов'язання банку

Події, що відбулися за станом на кінець дня 30 червня 2012 року, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає визначенню зобов'язання, зокрема:
а) розгляд справ у суді.
Станом на кінець звітного періоду, а саме на кінець дня 30.06.2012, в процесі діяльності Банку, які-небудь претензії та/або вимоги, які були та/або є предметом розгляду в судах, до Банку не пред’являлись. Водночас, у другому кварталі 2012 року, в судах розглядались справи за участю Банку (в якості третьої особи), з пред’явленням відповідних позовних вимог, характер непередбачених зобов’язань за якими, пов'язаний з потенційними ризиками непередбачуваного вибуття ресурсів Банку, може бути оцінено на суму 82044,00 грн., які банк оцінює як незначні з точки зору їхнього фінансового впливу на діяльність Банку та такі, що мають високий ступінь невизначеності щодо суми та часу можливого вибуття (за часом оцінки останніх станом на кінець звітного кварталу). Станом на звітну дату Банк не знаходиться у будь-яких судових процесах в якості відповідача, тому не має відповідних непередбачених зобов’язань.
б) потенційні податкові зобов'язання.
Податкове законодавство України є складним в правовій системі України та визначається своєю нестабільністю. Неоднозначне тлумачення вимог окремих положень Податкового Кодексу з боку податкових органів не виключають можливості судових спорів в майбутньому по сплаті штрафних санкцій. Разом з тим, політика Банку по веденню податкового обліку спрямована на дотримання принципів обережності та обачливості. В зв’язку з чим Банк не передбачає ризиків, пов’язаних з виникненням потенційних податкових зобов’язань, та станом на кінець звітного періоду не здійснює оцінку їх фінансового впливу, оцінку невизначеності з можливими подальшими змінами зазначених зобов’язань.
Контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених Податковим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 днів, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.
в) зобов'язання за капітальними інвестиціями.
Станом на кінець звітного періоду у Банку були відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані із придбанням основних засобів та нематеріальних активів.
г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
До 1 року
-
-
2
Від 1 до 5 років
-
-
3
Понад 5 років
-
-
4
Усього
-
-

Таблиця 1 не заповнюється в зв’язку з відсутністю у Банку договорів оренди, яка класифікується як невідмовна згідно МСБО 17.

ґ) дотримання особливих вимог.
Особливих вимог щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами до Банку не висувалось.
д) зобов'язання з кредитування.
Зобов’язання з кредитування, що обліковувались станом на кінець звітної дати, не мають непередбачений характер. Вони носять відкличний характер,відповідно не зможуть здійснити негативного впливу на фінансовий стан Банку. Банк буде продовжувати обліковувати нижче наведені зобов’язання з кредитування до закінчення терміну, протягом якого його клієнти відповідно до укладених з ними угод мають право звернутись до Банку за отриманням фінансових кредитів. Такі видачі будуть здійснюватись Банком тільки при наявності фінансових ресурсів на відповідні терміни.

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
Зобов'язання з кредитування, що надані
63384
49358
2
Невикористані кредитні лінії
219083
219305
3
Експортні акредитиви
775
-
4
Імпортні акредитиви
10283
-
5
Гарантії видані
15298
34092
6
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням
(60)
-
7
Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву
308763
302755

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
1
Гривня
227026
261442
2
Долар США
62861
34505
3
Євро
17310
5186
4
Інші
1566
1622
5
Усього
308763
302755

У Банку відсутні:
частки в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами;
непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії.

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
Звітний період
Попередній період
активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання
активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання
1
2
3
4
5
6
1
Торгові цінні папери
23999
20000
-
-
2
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
-
-
3
Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-
-
-
4
Інші
91830
91584
163837
163702
5
Усього
115829
111584
163837
163702
У рядку «Інші» таблиці «Активи, що надані в заставу без припинення визнання» зазначено дані про надані в заставу майнові права, що виникли за розміщеними Банком міжбанківськими кредитами/депозитами.

Затверджено до випуску та підписано


" 12 " липня 2012 року
Голова Правління                  Людвик К.А.
Колісник Р.А.
Тел. 351 79 06
Головний бухгалтер              Колісник Р.А.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 09.07.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,850 27,050
  EUR 30,100 30,700
  GBP 32,800 34,150
  CHF 26,800 28,850
  RUR 0,310 0,390
  НБУ
  USD 26,9514
  EUR 30,4295
  GBP 33,8321
  CHF 28,6321
  RUR 0,3783
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв