О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Примечания "Отдельные показатели деятельности банка"

Відкрите Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Примітка "Окремі показники діяльності банку"

за ІІ квартал 2009 року

Рядок
Найменування статті
На звітну дату
Нормативні показники
1
2
3
4
1
Регулятивний капітал банку (тис. грн.)
102 811
66 775*
2
Адекватність регулятивного капіталу1 (%)
45,83
не менше 10%
3
Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)
25,29
не менше 9%
4
Поточна ліквідність2 (%)
112,56
не менше 40%
5
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)
23,53
не більше 25%
6
Великі кредитні ризики (%)
180,40
не більше 800%
7
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)
4,75
не більше 5%
8
Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)
17,75
не більше 30%
9
Рентабельність активів3 (%)
0,57
х
10
Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)
98 812
х
10.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
11
х
11
Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)
295 755
х
11.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
2
х
12
Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)
69 406
х
12.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
1 866
х
13
Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)
1 067
х
13.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
-
х
14
Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)
-
х
14.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
-
х
15
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)
14,19
х
16
Сума сплачених дивідендів за 2008 рік на одну:
-
х
16.1
Просту акцію
-
х
16.2
Привілейовану акцію
-
х
17
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку
х
Назва учасника
Код країни
Пряма участь %
Опосередкована участь %
ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал"
804
60,0000
0,00
Кононенко Ігор Віталійович
804
15,0007
0,0000

Примітка "Рахунки довірчого управління" не надається в зв'язку із відсутністю інформації.

*розмір регулятивного капіталу повинен бути дотриманий до 01.07.2009


" 15 " липня 2009 року
Голова Правління          К.А. Людвик
Колісник Р.А.
Тел. 3517906
Головний бухгалтер      Р.А. Колісник
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 19.07.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 25,700 25,900
  EUR 28,800 29,350
  GBP 31,800 32,450
  CHF 25,000 26,500
  RUR 0,360 0,430
  НБУ
  USD 26,0300
  EUR 29,1953
  GBP 32,4923
  CHF 26,3877
  RUR 0,4143
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов