О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Отчетность

Примітка "Окремі показники діяльності банку"

Рядок
Найменування статті
На звітну дату
Нормативні показники
1
2
3
4
1
Адекватність регулятивного капіталу (%)
87,80
не менше 10%
2
Поточна ліквідність (%)
544,27
не менше 40%
3
Рентабельність активів (%)
-20,63
х
4
Негативно класифіковані кредити (тис. грн.)
0
х
4.1.
У відсотках до заборгованості за кредитними операціями (%)
0,00
х
5
Чистий прибуток на одну акцію (грн.)
-
х
6
Сума сплачених дивідендів за 2007 рік на одну:
х
6.1.
Просту акцію
-
х
6.2.
Привілейовану акцію
-
х
7
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал"
код країни 804,
пряма участь - 60,0%,
опосередкована участь - 0,00%.
х
Кононенко Ігор Віталійович
код країни 804,
пряма участь - 15,0007%,
опосередкована участь - 0,00%.

Примітка "Рахунки довірчого управління" не надається в зв'язку із відсутністю інформації.

Голова Правління       Врід Герд
Головний бухгалтер   Васильєва Тетяна Юріївна
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 18.11.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 24,150 24,300
  EUR 26,600 26,850
  GBP 30,300 31,300
  CHF 24,000 24,600
  RUR 0,320 0,400
  НБУ
  USD 24,2201
  EUR 26,7244
  GBP 31,1983
  CHF 24,4640
  RUR 0,3791
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов