Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Корпоративна документація
Загальні збори акціонерів
Особлива інформація
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Загальні збори акціонерів від 31.08.2011

Публічне акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк» (місцезнаходження: м.Київ, вул. Лаврська,16) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 серпня 2011 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-а, 4 поверх, зал засідань.

Порядок денний:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк».
4. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк», відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк», якому надаються повноваження:
 • затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 • затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом управління Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Публічним акціонерним товариством «Міжнародний Інвестиційний Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі.
6. Про визначення вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк», яким надаються повноваження:
 • здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк», на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк» рішення;
 • отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 • проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Публічним акціонерним товариством «Міжнародний Інвестиційний Банк» належних їм акцій.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться 31 серпня 2011 року з 11 год. 30 хв. до 12 години 00 хв. за адресою проведення позачергових Зборів.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів товариства, акціонер повинен мати паспорт, а представник акціонера – паспорт та довіреність з правом представляти інтереси акціонера на позачергових Зборах, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, згідно рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк», є
30 червня 2011року.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами можливе до 30 серпня 2011 року (включно),
в робочі дні, з 09-00 год. до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00 -14-00)
за адресою місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк» м.Київ, 01015, вул. Лаврська,16, відділ кастодіальних послуг, відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів Л.Лисиця, тел. для довідок : 351 79 19, 351 79 00.

В день проведення позачергових Зборів ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення позачергових Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».


Правління

 

Відділ кастодіальних послуг
Тел.:     0 44 351 79 19
Email:   Lyudmila.Lisitsa@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 17.02.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 24,300 24,420
  EUR 26,300 26,600
  GBP 31,000 31,750
  CHF 24,000 24,900
  RUR 0,360 0,400
  НБУ
  USD 24,4470
  EUR 26,4944
  GBP 31,7982
  CHF 24,9091
  RUR 0,3847
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв